Politechnika Świętokrzyska naszym partnerem

Dziś w obecności prof. dr. hab. Artura Maciąga, Prorektora ds. Studenckich
i Dydaktyki PŚ, oraz dr. Stanisława Hojdy, Dyrektora Centrum Sportu PŚ, dyrektor szkoły Anna Trojanowska podpisała Umowę o Patronacie Naukowym i Dydaktycznym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Współpraca ta m.in. pozwoli naszym absolwentom studiować na Politechnice Świętokrzyskiej i kontynuować kariery sportowe w swoich macierzystych klubach. Planowane jest też szereg wspólnych działań
o charakterze dydaktycznym i sportowym. Podczas spotkania z uczniami szkoły zaprezentowano ofertę edukacyjną uczelni.
W imieniu Starosty Ostrowieckiego Marzeny Dębniak upominki gościom
z Kielc wręczył członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Łukasz Dybiec.
Dziękujemy za zdjęcia Klaudii Cybulskiej.