Studia w USA? Czemu nie

Z uczniami klas trzecich liceum spotkali się przedstawiciele firmy E Gate, która pomaga młodym sportowcom w wyjeździe na studia do Stanów Zjednoczonych, poszukując uczelni oferujących stypendia dla kandydatów z Polski.