Kolejny sukces w akcji „Góra grosza”

Z powodzeniem zakończyliśmy zbiórkę monet. Dzięki Waszemu wsparciu udało się zebrać 118, 72 zł, które przekażemy dla potrzebujących dzieci i ich rodzin.
Dziękujemy za zaangażowanie.