Dzień otwarty Politechniki Świętokrzyskiej

Uczniowie klas 2 i 3 oraz drużyna piłki nożnej uczestniczyli w Dniach otwartych Politechniki Świętokrzyskiej, która sprawuje patronat naukowy
i dydaktyczny nad naszą szkołą. Rozpoczęliśmy od spotkania z rektorem,
a następnie zapoznaliśmy się z kierunkami studiów i działającymi na uczelni kołami zainteresowań. Uczestniczyliśmy też w laboratoriach pt. „Błysk i grzmot” oraz „Czy komputer potrafi myśleć?” Kibicowaliśmy również naszej drużynie, która uczestniczyła w turnieju piłki nożnej zorganizowanym w ramach projektu „Przez sport na Politechnikę Świętokrzyską” i wywalczyła I miejsce.