Nagrody dla aktywnych

Przyszedł czas na podsumowanie tegorocznej działalności Młodzieżowej Rady Internatu. Młodzież chętnie angażowała się w organizację uroczystości i imprez okolicznościowych. Brała udział w licznych akcjach charytatywnych. Wiele działań podejmowanych było w celu podtrzymania
i kontynuacji wieloletnich tradycji internackich uatrakcyjniających i uprzyjemniających pobyt. Najbardziej aktywni wychowankowie internatu otrzymali nagrody i słodycze.