PRZYDZIAŁ SAL NA SPOTKANIE Z RODZICAMI:
VII A – sala 10
VII B – sala 16
VIII A – sala 15
VIII B – sala 17
I A – sala 20
I C – sala 24
II A – sala informatyczna
II B – sala 2
III A sp – sala 25
III B sp – sala 23