Wyniki egzaminu sprawnościowego dla kandydatów do szkoły podstawowej

Zakończyły się próby sprawności fizycznej przeprowadzane w II terminie. Poniżej publikujemy listę kandydatów, którzy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Pobierz listę