Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

Poniżej publikujemy listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego na rok szkolny 2022/23.

Pobierz listę