Zapytanie ofertowe

Dyrekcja Szkoły zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń i wyposażenia gastronomicznego w ramach realizacji Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo – cenowy – pobierz
Załącznik nr 3 – Wzór umowy – pobierz