Internat – informacje

Zakwaterowanie mieszkańców będzie prowadzone od wtorku 31 sierpnia 2021 r. od godziny 13.00.