Nowa kadencja, nowe wyzwania

Z dniem 31 sierpnia 2022 r. zakończyła się pięcioletnia kadencja dyrektor Anny Trojanowskiej oraz wicedyrektorów Grażyny Maj i Rafała Dytkowskiego. Dotychczasowa dyrektor przystąpiła do konkursu i Zarząd Powiatu Ostrowieckiego postanowił powierzyć jej zarządzanie naszą szkołą na kolejne 5 lat.
Wicedyrektor Grażyna Maj zrezygnowała z ubiegania się o stanowisko wicedyrektora ds. pedagogicznych na nową kadencję i funkcję tę pełnić będzie Alicja Ramska. Natomiast funkcję wicedyrektora ds. sportowych objął Rafał Lasocki.
Całej trójce życzymy sukcesów i wytrwałości w zarządzaniu SMS Ostrowiec, a ustępującym wicedyrektorom dziękujemy za pracę na rzecz naszej szkoły.