Akcja „Szkoła pamięta”

W odpowiedzi na apel MEiN po raz kolejny włączyliśmy się w akcję „Szkoła pamięta”. W ramach projektu wolontariuszki z 8 a zapaliły znicze przed pomnikiem zamordowanych w czasie II wojny światowej sportowców
i działaczy KSZO.
Była to kolejna okazja, aby uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.