Finał akcji parasolkowej

Zjednoczyliśmy się w pomaganiu i zakończyliśmy zbiórkę parasoli dla dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom”
w Denkowie.