Jubileusz 10-lecia ZSOMS

W hali sportowej świętowaliśmy Jubileusz X-lecia Naszej Szkoły. Mimo tak młodego wieku zdążyliśmy się już zapisać na sportowej mapie miasta, powiatu, województwa, a nawet kraju. Naszą uroczystość zaszczycili obecnością znamienici goście, którzy swoim działaniem, dobrym słowem, wspierają SMS Ostrowiec.