AKCJA „PRZEKAŻ 1,5% DLA SMS OSTROWIEC”

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców po raz kolejny przystąpiła do programu:
✅Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły✅
Program umożliwia gromadzenie przez radę rodziców środków pochodzących z 1,5 % Państwa podatku dochodowego – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 . By wesprzeć młodych sportowców należy wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2022 (PIT 28 poz. 253, PIT 36 poz. 522, PIT 36L poz. 174, PIT 37 poz. 149, PIT 38 poz. 66, PIT 39 poz. 50) – „RR ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych, wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku.
W imieniu Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.
Przewodnicząca Rady
Anna Szafrańska
Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl