Pamięć o wydarzeniach jest ważna

O rocznicy wybuchu powstania styczniowego pamiętali mieszkańcy
i wychowawcy internatu, gdzie przeprowadzono konkurs wiedzy historycznej o tych wydarzeniach. Młodzież analizowała źródła historyczne, odpowiadała na pytania o przyczyny, charakter i skutki powstania styczniowego, poznawała biogramy najważniejszych postaci tego okresu.