Ostatnia prosta przed egzaminem ósmoklasisty

Uczniowie klas ósmych sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności przed majowymi egzaminami. To już ostatnia próba.
Powodzenia