Włączamy się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”

19 kwietnia przypada 80. rocznica wybuchu powstania w gettcie warszawskim, największego zbrojnego zrywu Żydów podczas ll wojny światowej. Co roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną, której celem jest upamiętnienie tego wydarzenia.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim z tej okazji przygotowało warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie klasy 1a. Młodzież zapoznała się z historią getta warszawskiego oraz getta istniejącego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W ramach warsztatów wykonane zostały papierowe żonkile – znak akcji
i symbol zbiorowej pamięci.