Wspaniała lekcja biologii

Wystawa BODY WORLD w Warszawie to fantastyczna lekcja biologii. Poznawaliśmy tajniki ludzkiego ciała od poczęcia do śmierci. Porównywaliśmy budowę sportowców i osób z otyłością. Osoby zdrowe
i chorujące. Zaglądaliśmy do wnętrza narządów, śledziliśmy każdy przyczep mięśni, czy szlaki naczyń krwionośnych. Mogliśmy również sprawdzić swoją wiedzę, dzięki pytaniom zadawanym przez przewodnika.