Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego coraz bliżej

Złożony do Ministra Obrony Narodowej wniosek został już pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Teraz czekamy na ostateczną decyzję MON. Oddział Przygotowania Wojskowego to idealna propozycja dla uczniów zainteresowanych wojskiem i służbami mundurowymi. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego. Uczniowie OPW zgodnie z podstawą programową realizują kształcenie ogólne, a edukacja z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się podczas zajęć dodatkowych. Absolwenci klas mundurowych będą mieli otwartą drogę do kariery zawodowej w Siłach Zbrojnych RP i innych służbach mundurowych, jak też na kierunkowych studiach wyższych.