Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024

W tym roku szkolnym naukę w murach SMS rozpoczyna 262 uczniów w 13 oddziałach klasowych. Nowością jest rozszerzenie oferty sportowej o boks, ale przede wszystkim powstanie Oddziału Przygotowania Wojskowego, stąd obecność na uroczystości gości.