Odznaczenia i nagrody dla naszych nauczycieli

Podczas dzisiejszej powiatowo – gminnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej z inicjatywy Starosty Ostrowieckiego
i Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, wśród licznie nagrodzonych i odznaczonych pracowników ostrowieckich szkół
i przedszkoli znalazła się spora grupa pedagogów naszej szkoły:
Bożena Gomuła – Srebrny Krzyż Zasługi
Marcin Wróbel – Brązowy Krzyż Zasługi
Tomasz Radowiecki – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,
Anna Trojanowska – Medal Komisji Edukacji Narodowej
Alicja Ramska – Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Nagrody Starosty Ostrowieckiego Marzeny Dębniak otrzymali dyrektor Anna Trojanowska oraz trenerzy Iwona Błaszkiewicz i Tomasz Radowiecki. Gratulujemy wszystkim odznaczonym i nagrodzonym.