Kajetan Radkiewicz stypendystą premiera

W siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się wręczenie dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Otrzymują je uczniowie, którzy mają najwyższą średnią ocen w szkole bądź mają wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie.
Wśród 136 wyróżnionych z naszego regionu znalazł się Kajetan Radkiewicz z klasy IV a, który na koniec klasy III uzyskał średnią ocen 5,33 oraz osiąga znaczące sukcesy w pływaniu na arenie ogólnopolskiej.
Gratulacje!!!