INFORMACJA O OPŁATACH za zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie ZSOMS

Opłaty dla mieszkańców internatu za miesiąc luty 2024r wynoszą: 289,00 zł (w tym 100,00 zł zakwaterowanie + 189,00 zł wyżyw.).

Opłaty za obiady dla uczniów ZSOMS za miesiąc luty 2024r wynoszą: 99,00 zł

Wpłata na konto bankowe nr: 39 1090 2040 0000 0001 4978 0152
Tytuł przelewu:
zakwaterowanie i wyżywienie ucznia imię i nazwisko za miesiąc luty
– lub wyżywienie ucznia imię i nazwisko za miesiąc luty

Lub wpłata gotówką w SEKRETARIACIE INTERNATU

Opłat za zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca.

Indywidualna informacja o kwocie do zapłaty (odliczenia za nieobecności, dofinansowania) w POKOJU WYCHOWAWCÓW (dla mieszkańców internatu) oraz w SEKRETARIACIE INTERNATU