Tak, to koniec zbierania…

Unia Europejska wydała dyrektywę SUP „w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko”. Zgodnie z nią od połowy 2024 roku wszystkie plastikowe nakrętki muszą być fabrycznie przytwierdzone do butelki lub kartonu, w którym znajduje się napój. To ułatwi recykling, ale położy kres zbiórkom nakrętek. Dzisiaj mama Kacpra, dla którego były zbierane, odebrała je od nas po raz ostatni. Dlatego drodzy wolontariusze, DZIĘKUJEMY za wiele lat nieprzerwanego zbierania wieczek w celu charytatywnym.