Nasi kadeci uczestniczyli w II OSTROWIECKIM ZLOCIE PARTYZANCKIM w Jeziórku

Uczniowie z oddziału przygotowania wojskowego pod opieką wychowawcy Doroty Jaskuły – Przygody i koordynatora OPW Tomasza Lipki uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających zasługi ostrowieckiej placówki Armii Krajowej działającej w okresie okupacji niemieckiej w leśniczówce Jeziórko w Sudole. W „Marszu Gwiaździstym”, który poprzedził uroczystość, przeszli Emilia Pierzchalska, Jakub Turek, Kacper Pacocha i Antek Wicha.
Z pocztem sztandarowym wystąpili Oliwier Maj, Filip Grela i Mikołaj Rdzanek.
Wartę honorową pełnili Krystian Mazur i Konrad Łebek. Po części oficjalnej w domu pułkownika Jana Piwnika „Ponurego” w Janowicach odbył się piknik partyzancki, w którym uczestniczyli Oliwuer Maj, Konrad Łebek, Emilia Pierzchalska i Filip Grela. Dziękujemy za zaproszenie Grzegorzowi Kubickiemu, organizatorowi II Ostrowieckiego Zlotu Partyzanckiego.