Nasi kadeci uczestniczyli w II OSTROWIECKIM ZLOCIE PARTYZANCKIM w Jeziórku