Zapytanie ofertowe

Dyrekcja Szkoły zaprasza do złożenia oferty
na  wykonanie remontu dwóch pomieszczeń mieszkalnych i biblioteki w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – pobierz
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót – pobierz
Załącznik nr 3 – Formularz oferty – pobierz
Załącznik nr 4 – Wzór umowy – pobierz

!!! KOMUNIKAT !!!

UWAGA! SZKOŁA W DNIU 4 CZERWCA BĘDZIE NIECZYNNA!

W dniu 4 czerwca 2021 roku szkoła będzie nieczynna w związku ze świętem przypadającym w sobotę 1 maja 2021 roku na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 27/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 r. w zamian za święta ustawowo wolne od pracy przypadające w soboty.