Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

16 maja 2017 r. nastąpiło podsumowanie XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Konkurs odbywał się pod patronatem Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Św. Izabela Jastrząb – uczennica klasy I B LOMS otrzymała dyplom i nagrodę książkową za zajęcie III miejsca w eliminacjach powiatowych. Praca została przesłana do Kielc na kolejny etap konkursu – wojewódzki. Opiekunem konkursu była p. E. Kowalska.

Opłata za egzamin maturalny

Uwaga absolwenci!!!!!

Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. Szczegółowe informacje o opłatach : www.komisja.pl.

„Wszystkie Kolory Świata”

W styczniu 2017 r. wychowankowie z internatu przystąpili do udziału w projekcie „Wszystkie Kolory Świata” Unicef. W ramach tej akcji Nasza Młodzież wykonywała charytatywne laleczki Unicef – symbol pomocy dzieciom w Angoli. Można je zobaczyć na zdjęciach.