Opłata za egzamin maturalny

Uwaga absolwenci!!!!!

Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. Szczegółowe informacje o opłatach : www.komisja.pl.

„Wszystkie Kolory Świata”

W styczniu 2017 r. wychowankowie z internatu przystąpili do udziału w projekcie „Wszystkie Kolory Świata” Unicef. W ramach tej akcji Nasza Młodzież wykonywała charytatywne laleczki Unicef – symbol pomocy dzieciom w Angoli. Można je zobaczyć na zdjęciach.