Zbiórka na Sztandar Szkoły

Szanowni Państwo!
W imieniu całej społeczności szkolnej zwracam się z prośbą o finansowe wsparcie, które pozwoli na ufundowanie sztandaru Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Nasza szkoła istnieje od 2012 roku. Uroczyste przekazanie sztandaru nastąpi 25 listopada 2022 r., kiedy to zaplanowaliśmy obchody związane z 10-leciem funkcjonowania ZSOMS. Zakup sztandaru jest dla szkoły poważnym wydatkiem. Dlatego Państwa pomoc byłaby dla nas niezwykle istotna. Każdy, kto będzie miał możliwość i chęć włączenia się w tę niezwykle ważną akcję, może zostać jednym z fundatorów sztandaru.

Wszyscy darczyńcy zostaną wpisani do księgi pamiątkowej. Fundatorzy, którzy przekażą co najmniej 50 zł, otrzymają dyplom honorowy. Natomiast darczyńcy, którzy wpłacą co najmniej 500 zł, będą honorowymi gośćmi podczas obchodów 10-lecia szkoły i zostaną wyróżnieni „gwoździem fundacyjnym” umieszczonym na drzewcu sztandaru. W czasie uroczystości fundatorzy poproszeni zostaną o osobiste (lub poprzez przedstawiciela) przybicie imiennego gwoździa fundacyjnego. Gwoździe umieszczane będą od góry drzewca sztandaru w kolejności od najwyższej darowizny. Wykaz fundatorów gwoździ opublikujemy też na naszych stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz lokalnych mediach.

Darowizny prosimy wpłacać na konto bankowe:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5
Numer konta: 77850700042001000448600001
Z dopiskiem: „Sztandar”

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli na naszą gorącą prośbę nie pozostaną Państwo obojętni.

Z wyrazami szacunku w imieniu grona pedagogicznego, uczniów i rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Anna Trojanowska, Dyrektor Szkoły

Grupa PBI SP. Z O. O. fundatorem nagród dla naszych uczniów

Nasz sponsor strategiczny Grupa PBI Sp. z o. o. oprócz bieżącego wsparcia finansowego postanowił ufundować stypendia dla uczniów, którzy
z powodzeniem łączą uprawianie sportu z dydaktyką i osiągają wysokie wyniki w nauce. otrzymały tegoroczne absolwentki liceum i szkoły podstawowej – Karolina Stefańska z klasy III bg, średnia ocen 5,59 (najwyższa wśród maturzystów), oraz Kinga Klimont z klasy VIII a, średnia ocen 5,67 (najwyższa wśród ósmoklasistów). Kolejne dwa vouchery podarunkowe na kwotę 1 tys. zł trafiły do rąk uczennicy z najwyższą średnią wśród pozostałych uczniów szkoły podstawowej – Nadii Klepacz z klasy VII a (średnia 5,36) oraz do uczennicy liceum, Julii Jabłońskiej z klasy I a (średnia 5,33). Jej wynik jest drugim wśród licealistów. Pierwszy należy do Julii Ofman z klasy III as (5,42), która automatycznie jest Stypendystką Prezesa Rady Ministrów. To cieszy, że wśród polskich przedsiębiorców są mecenasi młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje pasje i uzdolnienia sportowe, dbając jednocześnie o poziom dydaktyczny.
Dziękujemy Grupie PBI i Panu Prezesowi Sebastianowi Zającowi.

Mikołaj już tu był…

Ponieważ nasi uczniowie byli grzeczni, dziś odwiedził szkołę Mikołaj, który przywiózł nowiutkie koszulki treningowe. Gdy tylko młodzi sportowcy wrócą po świątecznej przerwie, otrzymają prezenty. Koszulki będą na nich czekać.

Nowa dostawa porcelany

Do naszej szkolnej stołówki dotarła kolejna dostawa porcelany od naszego sponsora – Porcelana Ćmielów Tym razem otrzymaliśmy 50 misek na zupę w nowoczesnym dizajnie.
Dziękujemy.