Zbiórka Żywności „Podziel się posiłkiem”

2015.10.05. ZBIÓRKA ŻYWNOŚCIKolejny raz uczniowie ZSOMS razem ze swoimi nauczycielami, pod kierownictwem p. pedagog Joanny Sarneckiej – Żak, poświęcili swój wolny czas, aby wesprzeć jako wolontariusze Banku Żywności akcję zbiórki artykułów żywnościowych dla potrzebujących dzieci.

Siatkarskie Ośrodki Szkolne – podsumowanie 2012 – 2015

2015.09.23. KONFERENCJA S.O.S. W WARSZAWIE (7)Wicedyrektor Anna Trojanowska uczestniczyła w konferencji podsumowującej trzy lata funkcjonowania Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, które są rezultatem wdrożonego w roku 2012 Programu Upowszechniania Sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. W spotkaniu, które odbyło się w Warszawie, wzięli udział m.in. Minister Sportu i Turystyki Adam Korol oraz Prezes PZPS Paweł Papke.

Czytaj dalej Siatkarskie Ośrodki Szkolne – podsumowanie 2012 – 2015