Konkursy przedmiotowe

Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty mają na celu przede wszystkim:

  1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów.
  2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranegoprzedmiotu.
  3. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
  4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
  5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Świętokrzyski Kurator Oświaty jest organizatorem:
– KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO,
– KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
– KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO,
– KONKURSU Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO,
– KONKURSU Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO,
– KONKURSU Z HISTORII,
– KONKURSU Z MATEMATYKI,
– KONKURSU Z FIZYKI,
– KONKURSU Z BIOLOGII,
– KONKURSU Z CHEMII,
– KONKURSU Z GEOGRAFII,
– KONKURSU Z INFORMATYKI.

Harmonogram szkolnych konkursów

16 listopada 2018 r. – język angielski – osoba odpowiedzialna p. Joanna Gawrońska
13 listopada 2018 r. – język polski – osoba odpowiedzialna p. Katarzyna Górniak
8 listopada 2018 r. – matematyka – osoba odpowiedzialna p. Małgorzata Stańczak
22 listopada 2018 r. – biologia – osoba odpowiedzialna p. Urszula Sokół
6 listopada 2018 r. – język niemiecki – osoba odpowiedzialna p. Alicja Ramska
21 listopada 2018 r. – historia– osoba odpowiedzialna p. Ewa Wojtas
5 listopada 2018 r. – geografia – osoba odpowiedzialna p. Grażyna Osowska
14 listopada 2018 r. – fizyka – osoba odpowiedzialna p. Jerzy Gomuła

Wszystkie konkursy rozpoczynają się o godz. 10.00.