Młodzieżowa Rada Internatu

Młodzieżowa Rada Internatu  w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca – Zuzanna Łabaj
Zastępca          – Aleksandra Ścibisz
Sekretarz        –  Giorgio Boumaza
Członkowie     –  Adam Jackiewicz
–  Weronika Walęciak