Młodzieżowa Rada Internatu

Młodzieżowa Rada Internatu  w II semestrze roku szkolnego 2020/2021:

przewodnicząca – Aleksandra Ścibisz
zastępca – Giorgio Boumaza
sekretarz – Adam Jackiewicz
członek – Weronika Walęciak