Koło teatralne

Kółko Teatralne w ZSOMS działa od 2008 r. Opiekunowie koła to: mgr Monika Garbacka, mgr Elżbieta Kowalska, mgr Irena Stępniak.
W pracy koła biorą udział uczniowie wszystkich klas liceum. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu a w razie potrzeby częstotliwość spotkań i prób ulega zwiększeniu. W ramach zajęć uczestnicy nabywają otwartości i swobody w kontaktach z innymi ludźmi, wzmacniają poczucie własnej wartości, zyskują umiejętność prezentacji własnej osoby poprzez słowo, rytm, kostium, usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, doskonalą dykcję, wyrazistość wymowy, właściwą artykulację, doskonalą umiejętności czystej i poprawnej wymowy, oswajają się z krytyką. Dzięki zajęciom młodzież rozwija wyobraźnię i ekspresję, uczy się wyrażać emocje w zainscenizowanych scenkach za pomocą ruchu, mimiki, gestykulacji, nabywa umiejętności ekspresji ciała, może wpływać na kreację artystyczną granego przez siebie bohatera, realizować własne pomysły co do interpretacji teatralnej danego utworu literackiego czy samodzielnie tworzyć scenariusze granych przedstawień. Koło teatralne przygotowuje przedstawienia o różnej tematyce i przeznaczeniu, np. : w celu uczczenia uroczystości patriotycznych ( Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja), wydarzeń okolicznościowych (początek i zakończenie roku szkolnego, Dzień Otwarty szkoły), świąt zwyczajowych ( Boże Narodzenie, Walentynki). Ważną formą pracy koła jest uczestnictwo w konkursach i przeglądach teatralnych np. Międzyszkolnym Przeglądzie Kabaretowym w LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu św., jak też konkursie na przedstawienie profilaktyczne na efektywne, zdrowe sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież organizowanym przez Powiatową Komendę Policji i Wydział Oświaty czy udział w Przeglądzie Jasełek i Instalacji Bożonarodzeniowych w Ostrowcu św. zakończony zajęciem I miejsca w dekanacie i w efekcie udziałem w przeglądzie w Sandomierzu. W ramach koła działa również zespół wokalno – instrumentalny, który grając i śpiewając, uświetnia przygotowywane przedstawienia