Liga Ochrony Przyrody

Szkolne Koło LOP, którego opiekunką jest pani Urszula Sokół, zostało uznane za jedno z najlepiej pracujących kół w naszym regionie. Ciekawe inicjatywy naszej biologiczki sprawiają, że młodzież chętnie w nich uczestniczy i włącza się w pracę na rzecz ochrony środowiska. W ramach pracy koła organizowane są piesze rajdy do miejsc interesujących przyrodniczo, odbyły się także wycieczki do oczyszczalni ścieków czy na miejskie wysypisko śmieci. Wizyta w oczyszczalni dostarczyła wielu cennych informacji na temat ścieków i możliwości ich unieszkodliwiania.

Uczniowie naszej szkoły organizują programy artystyczne dla członków kół LOP z terenu miasta oraz konferencje z udziałem działaczy LOP oraz przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, Nadleśnictwa Ostrowiec, Powiatowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej.
Do tradycji należą lekcje prowadzone w kąciku ekologicznym w Leśnictwie „Zwierzyniec”. Gospodarz obiektu chętnie opowiada o lesie i jego mieszkańcach. Uczniowie dowiadują się podczas tych spotkań, jak zwalczać szkodniki metodami biologicznymi, jak pozyskiwać z drzew cenną żywicę. Niektórzy, bardziej sprawni, mogą wdrapać się na szczyt wieży obserwacyjnej, która służy do kontrolowania, czy nie ma przypadkiem pożaru.
Zimą wraz z leśnikami uczniowie uczestniczą w akcji dokarmiania zwierzyny leśnej. Nawet mróz sięgający -25° nie jest w stanie wystraszyć zapaleńców z LOP- u. Po uzupełnieniu paśników można się rozgrzać przy ognisku, oczywiście rozpalonym w bezpiecznym miejscu, i porozmawiać np. o rozróżnianiu śladów leśnej zwierzyny.
Co roku członkowie LOP- u aktywnie włączają się w Ogólnoświatową Akcję Sprzątania Świata.