Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD SZKOLNY TO WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY,
KTÓRZY SIĘ Z NIĄ UTOŻSAMIAJĄ.

DZIAŁAMY, BO CHCEMY POMAGAĆ, ROZWIJAĆ SIĘ I DOBRZE BAWIĆ.

Przewodnicząca – Julia Jabłońska
Zastępca ds. szkoły podstawowej – Jakub Golec
Zastępca ds. liceum – Filip Krzemiński
Sekretarz – Aleksandra Baka
WspółpracaAleksandra Orlef

Dzięki aktywności w SU młodzież kształci w sobie poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, uczy się przyjmować aktywną postawę wobec otaczającego świata i po raz pierwszy wypróbowuje mechanizmy demokratyczne. Z inicjatywy SU w 2003 r. w szkole rozpoczął działalność Rzecznik Praw Ucznia. Nauczyciel, pełniący tę funkcję, wybrany przez ogół uczniów, ma za zadanie m.in. przyjmowanie od uczniów zgłoszeń o przypadkach naruszania bądź łamania ich praw, kolektywne rozpatrywanie zgłoszeń (Rzecznik, nauczyciele wspomagający, wychowawca klasy), popularyzowanie wśród uczniów przysługujących im praw określonych m.in. w Konwencji o prawach dziecka, Konstytucji RP czy Statucie ZSOMS, występowanie w roli obrońcy praw uczniów i mediatora, występowania do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami dotyczącym praw dziecka i ucznia.

W ramach swoich kompetencji SU zorganizował w kwietniu 2010 r. debatę na temat: jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez samorząd uczniowski. Była to próba podsumowania działań samorządu uczniowskiego z ostatnich 10 lat. Zanim doszło do dyskusji, odbyło się szereg spotkań, których celem było przygotowanie materiałów informacyjnych i ogłoszeń o debacie, plakatów ilustrujących działania SU na przestrzeni lat, dekoracji sali czy wreszcie prezentacji multimedialnej, która przedstawiała działania SU w trzech panelach tematycznych: działania na rzecz szkoły, działania charytatywne, współpraca z innymi szkołami i samorządem lokalnym. Spotkanie pokazało, że powinniśmy w szkole częściej organizować takie otwarte dyskusje, bo dzięki nim młodzież uczy się formułować opinie, przekonywać do swoich poglądów innych. Materiały z debaty zostały przesłane do oceny przez organizatorów XVI Sejmu Dzieci i Młodzieży. W efekcie uczennice naszej szkoły Magdalena Ignacak, Judyta Walas oraz Magdalena Loranty reprezentowały powiat ostrowiecki podczas obrad w Warszawie.
Dwa lata później powtórzyliśmy ten sukces kwalifikując się do udziału w XVIII Sejmie Dzieci i Młodzieży. Głównym kryterium wyboru kandydatów były wnioski z debat przeprowadzonych w szkołach – realne propozycje zmian w funkcjonowaniu szkolnych instytucji, pomysły na działania mające zwiększyć udział uczniów w życiu szkoły, pomysły na wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Istotna była także forma debaty – różnorodność zastosowanych metod dyskusji, materiały pomocnicze, zaproszeni goście, eksperci. Tym razem naszą szkołę reprezentowały w Warszawie Klaudia Piotrowska i Klaudia Dybiec.

NASZE TRADYCJE:
– Tydzień Życzliwości – idea ta zrodziła się ze sprzeciwu wobec brutalności otaczającego nas świata i szerzącej się przemocy. Samorząd Uczniowski, który stara się zaangażować do udziału w niej wszystkich życzliwych. Młodzież dekoruje sale lekcyjne i korytarze szkolne plakatami, dużymi uśmiechami i radosnymi słoneczkami. W klasach przeprowadza się Wybory osoby najbardziej życzliwej i sympatycznej. Odbywa się także Plebiscyt na najbardziej życzliwego nauczyciela. Akcja uczy widzenia wokół siebie innych ludzi, konieczności pomagania sobie, dziękowania nawet za drobnostki, okazywania innym szacunku i sympatii.
– Góra Grosza – zbieramy pieniążki dla rodzinnych domów dziecka
– konkursy fotograficzne, m.in. „Wspomnienie z wakacji”
– dyskoteki
– świąteczna dekoracja – konkurs na świąteczną dekorację klas
– WOŚP – organizujemy różne akcje na rzecz orkiestry Owsiaka – dyskoteki, kiermasze, licytacje, konkursy piosenek,
– walentynki– funkcjonuje poczta dla zakochanych
– Osobowość Szkoły – wybieramy ucznia klasy III o najciekawszej osobowości, pasji, postać najbardziej intrygującą i barwną