Szkolne koło PCK

pck1Szkolne koło PCK działa od 1991 roku. Jego opiekunką jest pani Katarzyna Mozal – Papciak. Obecnie liczy sobie 15 członków stałych, ale wielu uczniów szkoły włącza się w organizowane akcje.
Szkolne koło PCK utrzymuje stały kontakt z Domem Dziecka w Małachowie. W ramach tej współpracy organizowane są festyny rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka oraz zabawy mikołajkowe. Co roku pod koniec listopada w szkole prowadzona jest akcja „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, w ramach której zbierane są pieniądze, za które następnie kupowane są prezenty rzeczowe i słodycze dla podopiecznych placówki. Trzeba dodać, ze jeśli chodzi o bezinteresowną pomoc potrzebującym, uczniowie naszej szkoły są wyjątkowo hojni. Uśmiech na twarzach obdarowanych jest najlepszym podziękowaniem.

pck2Nasi uczniowie biorą czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie miasta. 1 listopada tradycyjnie kwestujemy przy ostrowickich cmentarzach dla Stowarzyszenia SERCE, wspomagającego hospicjum domowe. Pomagamy też Świętokrzyskiemu Bankowi Żywności w przeprowadzaniu przedświątecznych zbiórek żywności.

pck3Członkowie koła PCK i uczniowie niezrzeszeni systematycznie biorą udział w akcjach honorowego krwiodawstwa. Co roku uczestniczymy w imprezach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK, jak Olimpiada Promocji Zdrowia czy Mistrzostwa w Udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Mamy w tym zakresie spore osiągnięcia.