Zarządzenia dyrektora

ROK 2017

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 64/2017 z dnia 01 grudnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 63/2017 z dnia 01 grudnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 62/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr   48/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 47/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 46/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, dokonywania sprostowań i poprawek w dokumentacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 39/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu klas mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 34/2017 z dnia 01 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji prowadzenia dokumentacji zajęć sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 18/2017 z dnia 11 maja 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 17/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Szkolnego regulaminu rekrutacji do klas I Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w ZSOMS oraz Regulaminu rekrutacji do Internatu ZSOMS na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 13/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Szkolnego regulaminu rekrutacji do klasy VI i VII Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w ZSOMS na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 11/2017 z dnia 28  lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

ROK 2016

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 48/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia
Procedury udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w ZSOMS z Ostrowcu Św.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 45/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 44/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceniania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 42/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu sportowego przekazanego przez PZPS

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 36/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z szafek szkolnych w ZSOMS

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 31/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnych instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w ZSOMS

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 21/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 11/2015 z dnia 1 września Załącznika nr 3

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 9/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Szkolnych regulaminów rekrutacji w ZSOMS

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 8/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

ROK 2015

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 12/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad dofinansowania do wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 11/2015 z dnia 01 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim „Regulaminu korzystania z darmowych podręczników i wydawnictw objętych dotacją celową w ZSOMS w Ostrowcu Św.” 

ROK 2014

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 24/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia w ZSOMS Procedury udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego toku nauki

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnych instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w ZSOMS

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 15/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 6/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stołówki Internatu ZSOMS

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 3/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Szkolnych regulaminów rekrutacji w ZSOMS 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 2/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów pracy Komisji Rekrutacyjnych w ZSOMS, Szkolnych regulaminów rekrutacji w ZSOMS oraz Regulaminu rekrutacji do Internatu ZSOMS

ROK 2013

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 20/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu sportowego przekazanego przez PZPS

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 17/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zwalniania z opłat za posiłki

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 16/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów świadectw

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 15/2013 z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 12/2013 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
w Ostrowcu Św.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 11/2013 z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zasad realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wybieranych przez uczniów

ROK 2012

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 23/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Internatu ZSOMS oraz Regulaminu BHP Internatu ZSOMS 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 22/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim