Dodatkowe dni pracy internatu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów – zawodników i ich rodziców, podjęto decyzję, by Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
był czynny również w wybrane weekendy.

Dokładne informacje na temat terminów w sekretariacie internatu, nr tel. 41 262 48 03