Powołanie Akademii Siatkarskiej

W ostatnim dniu ferii zimowych w naszej szkole odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Inauguracyjnego Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Szkoły patronackie, które podpisały porozumienie, będą współpracować z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego.

Patronami przedsięwzięcia w Ostrowcu byli Koordynator Regionalny S.O.S. Adam Kowalski i Koordynator Wojewódzki S.O.S Dariusz Parkitny oraz gospodarz obiektu dyrektor ZSOMS Zygmunt Kochański. W roli uczestników do Akademii S.O.S. przystąpili: Samorządowy Zespół Szkół nr 1 z Opatowa reprezentowany przez dyrektora placówki Ryszarda Wosika oraz Szkoła Podstawowa nr 1 z Ćmielowa, w imieniu której akt inauguracyjny podpisał dyrektor Leszek Kowalski.

– Celem tego projektu jest współpraca Szkolnych Ośrodków Siatkarskich ze szkołami niższego szczebla i stworzenie w ten sposób „sieci”, która wyłowi talenty siatkarskie jak najwcześniej – wyjaśnił Koordynator Wojewódzki Dariusz Parkitny. – Szkoda, że żadna z ostrowieckich szkół, mimo wcześniejszych zapewnień, nie wykazała zainteresowania stworzeniem swoim uczniom szansy sportowego rozwoju na profesjonalnym poziomie.

Druga część spotkania miała charakter roboczy. Przedstawiono założenia programu S.O.S., główne cele i zadania związane z projektem Akademii, dyskutowano nad formami realizacji zadań wynikających z podpisania umowy partnerskiej. Wszyscy uczestnicy wyrazili nadzieję, że na fali rosnącego zainteresowania siatkówką – po wygraniu przez polską reprezentację siatkarskiego Mundialu oraz dzięki realizacji S.O.S. w Ostrowcu Świętokrzyskim, na pozytywne efekty nie będzie trzeba długo czekać. Wspólnym celem biorących w projekcie szkół jest przecież jak najwyższy poziom siatkówki wśród dzieci i młodzieży z naszego regionu.