Ku pamięci żołnierzy wyklętych

W sali teatralnej naszej szkoły odbyło się niecodzienne spotkanie. W ramach „Spotkań z ciekawymi ludźmi” gościliśmy w murach szkoły pana Janusza Niemca – najmłodszego więźnia Polski Ludowej, który we wczesnym dzieciństwie był dwukrotnie, w roku 1945 i 1946, aresztowany przez funkcjonariuszy UB.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był okazją do zorganizowania spotkania z panem Januszem Niemcem. Okazało się, że jest to bliska rodzina jednego z gimnazjalistów, Kacpra Michty z kl. II GMS, który wraz z grupą kolegów realizuje projekt gimnazjalny poświęcony działalności partyzanckiej prowadzonej w rejonie Gór Świętokrzyskich.

Janusz Niemiec, właściwe nazwisko Janusz Żubryd, z wielką swobodą, w sposób niezwykle barwny opowiedział uczniom swoją historię, szybko zjednując sobie sympatię audytorium. Według zachowanych dokumentów IPN, pan Janusz jako czteroletnie dziecko został osadzony w więzieniu w Rzeszowie za „współdziałanie z bandą Żubryda z NSZ”. Celem działań służb UB było aresztowanie jego ojca – majora Antoniego Żubryda, który w roku 1946 wraz z żoną Janiną został zastrzelony przez agenta UB.

– Dzieje naszego gościa, dzieciństwo w sierocińcu kontrolowanym przez UB, następnie w rodzinie jego wujostwa – państwa Niemców, ukazały naszym uczniom w sposób bardzo sugestywny realia życia w powojennej Polsce – wyjaśniła jedna z organizatorek spotkania, nauczycielka języka polskiego Małgorzata Malinowska. – Ta nietypowa lekcja historii spotkała się więc z wielkim zainteresowaniem zarówno gimnazjalistów, jak i licealistów.

Przebieg tej niebanalnej lekcji szczególnie pilnie śledzili uczniowie, którzy realizują projekt gimnazjalny nt. działalności partyzanckiej prowadzonej w rejonie Gór Świętokrzyskich i przyczynili się do zorganizowania spotkania z panem Januszem Niemcem. Opiekunem projektu jest nauczycielka historii Ewa Wojtas. Po spotkaniu gimnazjaliści oglądali kopie dokumentów zgromadzonych przez prelegenta. Pytania uczniów dotyczyły również najnowszych dziejów naszego miasta, ponieważ pan Niemiec, jako inżynier specjalista odlewnictwa, pracował przez kilka lat w Hucie Ostrowiec.

Spotkanie to było częścią cyklicznych działań szkolnych mających na celu wychowanie patriotyczne i obywatelskie uczniów. W LOMS kilka razy w roku odbywają się bowiem „Szkolne Spotkania z Ciekawymi Ludźmi”, które są organizowane przez nauczycielki Małgorzatę Malinowską i Ewę Wojtas. W tym roku szkolnym uczniowie gościli m.in. przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK – Janusza Firmantego i Stanisława Szweda – oraz Marka Wójcickiego z Muzeum Historyczno – Archeologicznego z wykładem o majorze J. Piwniku „Ponurym”. W spotkaniach, które są tradycją szkoły, gdyż odbywają się już od 1999 roku, uczestniczyli przedstawiciele życia publicznego, m.in. z fundacji prowadzących działalność charytatywną, parlamentarzyści, a nawet ambasador USA w Polsce. Prelegentami bywali także absolwenci szkoły, którzy młodszym kolegom prezentowali swoje dokonania.