Spotkania z ciekawymi ludźmi

9 kwietnia w ramach „Spotkań z ciekawymi ludźmi” odbyło się spotkanie klas drugich z przedstawicielami Wydziału Prewencji na temat działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z zakresu odpowiedzialności prawno – karnej. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu na temat odpowiedzialności za czyny i zachowania niezgodne z normami prawnymi i społeczno- moralnymi, między innymi konsekwencje stosowania różnych form przemocy, także cyberprzemocy.