Wybory do młodzieżowej rady internatu

28 września 2015 r. zorganizowano wybory do MRI, tj. Młodzieżowej Rady Internatu, na rok szkolny 2015/2016. W demokratycznych wyborach mieszkańcy placówki wybrali następujący skład Rady:

15.09.29.int.sam.Przewodnicząca:
Aleksandra Pacek
Zastępcy:
Angelika Cichońska
Barbara Jaguś 

Członkowie:
Piotr Mikosa
Patryk Niziołek
Natalia Zając
Kacper Zieja