Mikołajki w internacie

07.12.2015 r. do młodzieży w Internacie przybył na saniach Święty Mikołaj wraz z dwiema Śnieżynkami. Grzecznym wychowankom wręczył słodkie upominki, natomiast niegrzeczni zgodnie z tradycją otrzymali „rózgi”.
Aby dostać prezent wychowankowie musieli „wykupić” go, recytując wierszyk, śpiewając piosenkę lub wykonać zestaw ćwiczeń sportowych.
Zabawa Mikołajkowa należała do wyjątkowo udanych.