Spotkanie podsumowujące I półrocze funkcjonowania OSPR

W czwartek 11 lutego 2016 r. w świetlicy ZSP nr 1 w Kielcach odbyło się spotkanie trenerów i trenerek oraz dyrektorów szkół biorących udział w projekcie OSPR, podsumowujące I półrocze jego działalności.  W spotkaniu wziął udział członek Zarządu ZPRP i Prezes ŚZPR Grzegorz Budziosz.

Naszą szkołę reprezentowali wicedyrektor Anna Trojanowska oraz trener koordynator Tomasz Radowiecki. W  spotkaniu uczestniczył w charakterze gościa specjalnego członek Zarządu ZPRP i Prezes ŚZPR  Grzegorz Budziosz, który podzielił się wieloma cennymi uwagami i radami o charakterze praktycznym.

Podczas spotkania mówiono m.in. o założeniach  budżetu projektu  OSPR (Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej) na rok 2016. Dyskutowano nt. realizowanego projektu, podkreślając niezwykłą jego wagę w środowiskach szkolnych i lokalnych oraz wzorcową organizację.

– Dzięki przystąpieniu do programu OSPR  zyskaliśmy  doposażenia trenujących w naszym gimnazjum  grup w stroje sportowe i niezbędne pomoce do uprawiania piłki ręcznej – powiedziała wicedyrektor Anna Trojanowska. – Zauważamy stale zwiększające się zainteresowanie szkoleniem w zakresie piłki ręcznej, co przekłada się na wzrost liczby trenujących.

Nasza szkoła współpracuje z dwoma ostrowieckimi podstawówkami, które także biorą udział w projekcie OSPR. Mamy więc nadzieję, że nabór do I klasy mistrzostwa sportowego o specjalności piłka ręczna na przyszły rok szkolny będzie się już odbywał w oparciu o zawodników mających opanowane podstawy w tejże dyscyplinie.