Eutrapelia

11.04.2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego wystawiony został program z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski w ramach Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”. W spektaklach wzięli udział uczniowie klasy I i II Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, klasy I Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego i klasy II Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C.K. Norwida.


eutr4Młodzież w sposób niezwykle dojrzały prezentowała bardzo ambitny program łączący fakty historyczne z misternie dobranymi dziełami kulturowymi z dziedziny literatury, muzyki, filmu, sztuki.
Spektakl został bardzo dobrze odebrany przez komisję konkursową, która podsumowała go słowami: „Szkoła ta, wszelkie działania podejmuje i realizuje po mistrzowsku”.
eutr1Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego Wojciech Lesiak ocenił młodzież jako dojrzałą, nie bojącą się podejmować trudnych wyzwań, powiedział: „Niezwykle pięknie wpisaliście się w ogólnopolskie obchody uroczystości, jestem dumny z waszej wiedzy, postawy, zaangażowania. Rozsławiajcie nasz powiat, biorąc udział w finale 14 czerwca 2016 r.”.