Wywiadówka końcoworoczna

wywiadówka

Przydział sal na spotkanie z rodzicami w dn. 3 czerwca 2016 r. (piątek), godz. 16.30

I E – sala 20

I A LOMS – sala 1

I B LOMS – sala 2

I A GMS – sala 10

I B GMS – sala 15

II A – sala 23

II E – sala 24

II A LOMS – sala 26

II A GMS – sala 25

II B GMS – sala 16

III GMS – sala 27