Rewelacyjne wyniki egzaminu gimnazjalnego

Nasi gimnazjaliści świetnie spisali się podczas tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna właśnie podała wyniki. pobiliśmy średnią krajową, wojewódzką, a nawet średnią uzyskana przez szkoły w naszym powiecie i mieście. Powyżej 70% wypadły egzaminy z języka polskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

100% wynik odnotowali Marek Dzik – język polski i przedmioty humanistyczne, Aneta Kasprowicz – język polski oraz Julia Szafrańska – matematyka. Najwyższą średnią ze wszystkich egzaminów osiągnęli:
Marek Dzik – 92,50,
Kamil Orłowski – 92,33,
Aneta Kasprowicz – 89,33,
Julia Szafrańska – 86,33,
Daria Szot – 78,67.

Wszystkim gimnazjalistom gratulujemy. A oto jak wygląda nasza szkoła na tle kraju, województwa, powiatu i miasta.

ŚREDNIA
SZKOŁY

w %
ŚREDNIA
KRAJOWA
w %
ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA w % ŚREDNIA
POWIATU
w %
ŚREDNIA
MIASTA

w %
JĘZYK POLSKI 73,6 69 69 67,4 66,1
HISTORIA i WOS 57,15 56 56 53,6 53,3
MATEMATYKA 70,4 49 48 45,1 44,5
P. PRZYRODNICZE 71,9 51 52 49,9 49,5
JĘZYK ANGIELSKI P. 61,65 64 63 63,2 63,5
JĘZYKA ANGIELSKI R. 47,75 45 43 43,4 43,9
RAZEM: 63,74 55,67 55,17 53,77 53,47