Ślubowanie klas pierwszych

30 września  podczas uroczystości ślubowania uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego nr IV zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. W tym szczególnym dniu pierwszoklasistom towarzyszyli nauczyciele, trenerzy, wychowawcy internatu, rodzice i starsi koledzy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Wojciech Lesiak.

3Tegoroczną uroczystość poprowadziła Sylwia Fornalska z klasy III A. Zebranych powitał Dyrektor Szkoły Zygmunt Kochański, który wyraził nadzieję, że kolejne pokolenie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego będzie rozsławiać imię szkoły, naszego miasta, powiatu, województwa, a nawet kraju na sportowych i dydaktycznych arenach.

slubowanie-3– Pragnę, aby każdy z was czuł się w naszej szkole dobrze i identyfikował się z nią jako miejscem twórczego rozwoju, zdobywania wiedzy oraz nowych, pożytecznych doświadczeń – powiedział dyrektor Kochański. – Trzy lata, które tutaj spędzicie, miną bardzo szybko, zatem warto byłoby się potrudzić, aby pozostało po Was w tej szkole coś więcej, niż tylko wpis w dzienniku. Nasza szkoła powstała po to, by pomóc Wam pogodzić naukę z profesjonalnym uprawianiem sportu. Obiecuję, że uczynimy wszystko, abyście zrealizowali swoje sportowe pasje.

slubowanie-1Najważniejszą częścią uroczystości było ślubowanie na sztandar szkoły. Przedstawiciele klas pierwszych ślubowali w imieniu swoim i pozostałych uczniów, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje ZSOMS.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego  wystąpiła Aleksandra Banaczkowska, uczennica klasy II a GMS, która skierowała swoje słowa przede wszystkim do pierwszoklasistów.

slubowanie-5– Jestem przekonana, że znajdziecie tutaj nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale także życzliwość, zrozumienie oraz nowe przyjaźnie, które będą trwały długie lata – powiedziała Ola Banaczkowska. – Wszyscy tworzymy tu jedną, wielką rodzinę, gdzie każdy ma prawa, ale też obowiązki.

Następnie głos zabrała przedstawicielka klas pierwszych, Patrycja Banaś z klasy I B LOMS.

8– Ten dzień zapewne pozostanie nam w pamięci, ponieważ to dziś stajemy się pełnoprawnymi uczniami tej szkoły – mówiła Partycja Banaś. – Właśnie tutaj, dzięki Państwa pomocy, chcemy nauczyć się łączyć naukę ze sportem, w myśl zasady fair-play akcentującej równość i uczciwość, nie tylko w grze i szkolnej rywalizacji, ale również w codziennym życiu.

9Uczniowie, ale także dyrekcja i grono pedagogiczne usłyszeli wiele ciepłych słów od Anny Szafrańskiej, która reprezentowała Radę Rodziców ZSOMS.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości uczniowie wręczyli kwiaty dyrekcji i wychowawcom. W części artystycznej spotkania zaprezentowali się Joasia Garbacka z II B GMS oraz Karol Tłuczkiewicz z III E.

W tym roku szkolnym naukę w ZSOMS rozpoczęło 40 gimnazjalistów i 53 licealistów.
Klasa I A GMS – wych. Monika Garbacka
Klasa I B GMS – wych. Joanna Gawrońska
Klasa I A LOMS – wych. Edyta Tyczyńska
Klasa I B LOMS – wych. Małgorzata Malinowska
Klasa I E LO – wych. Tomasz Siczek