Narodowe Święto Niepodległości

W związku z przypadającym świętem został przygotowany przez nauczycieli historii ( p. Elżbietę Kowalską i p. Beatę Żurawską) i młodzież GMS i LOMS program artystyczny dla uczczenia tej rocznicy. Trudną drogę Polski do wolności, uczniowie ukazali za pomocą słowa (prozy i poezji), muzyki (muzyka K. Ogińskiego i utwory F. Chopina i pieśni narodowe), jak też poprzez prezentację multimedialną stworzoną ze zdjęć dokumentalnych i filmów.

Po zasygnalizowaniu faktu utraty przez naszą Ojczyznę niepodległości w końcu XVIII w., główny nacisk w naszym programie został położony na wydarzenia historyczne XX w., w których znaczący był udział naszego kraju: I wojnę światową, ponowną utratę niepodległości przez Polskę w 1939 r. i II wojnę światową, czas burzliwych walk o wolność z lat 70- tych, 80 –tych, aż po rok 1989, w którym nasza Ojczyzna znów stała się wolna. Recytując utwory: E. Słońskiego, K.K. Baczyńskiego, Z. Herberta i innych poetów, młodzież mogła wyrazić swój patriotyzm, podzielić się nim z kolegami oglądającymi program artystyczny, jak też poczuć dumę narodową z przynależności do kraju o burzliwej i krwawej historii, a filmy i muzyka jeszcze te odczucia wzmacniały